استاد گلناز ریاحی

  • ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۲:۵۱
گیتار پاپ و کلاسیک

گلنار رياحی نوازنده، آھنگساز، مدرس موسيقی
فراگيری گيتار را از سنين کودکی آغاز نمود و نوازندگی گيتار کلاسيک را نزد اساتيدی چون کارينا کيميايی، کيوان
ميرھادی، پدرام فلسفی و پيمان فخاريان به صورت جدی دنبال کرد.
در اين مدت تئوری موسيقی و ھارمونی را زير نظر بھزار ميرخانی فراگرفت و موفق به اخذ مدرک تئوری موسيقی و
(TUV) نوازندگی گيتار کلاسيک از کالج ترينيتی لندن شد. وی گواھی تئوری موسيقی کلاسيک را از دانشگاه تيمز ولی
لندن اخذ نمود.
او با درجه فوق ليسانس در رشته پژوھش ھنر از دانشگاه آزاد ھنر و معماری تھران فارغ التحصيل شده است.
وی ضمن برگزاری اجراھای مختلف تکنوازی و گروه نوازی در حال حاضر به تدريس گيتار استغال دارد.
دو آلبوم به نام ھای:
رزت (تکنوازی گيتار کلاسيک)
گذر عمر (دوئت گيتار و ويولون سل با آھنگسازی محمد مطيع الحق) از وی منتشر گرديده است.
تحصيلات و سوابق ھنری:
- سابقه تدريس بيش از ١9 سال به کودکان و بزرگسالان در ايران و خارج از کشور
- دارای کارت صلاحيت تدريس
- عضو نوازندگان (درجه يک) خانه موسيقی
- دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته پژوھش ھنر
عنوان پايان نامه: بررسی تاثيرات موسيقی غرب بر شرق و خاورمیانه و باالعکس
- دارای مدرک تئوری موسيقی ونوازندگی گيتار کلاسيک از کالج ترينيتی لندن
- برگزاری کنسرت ھای تکنوازی و گروه نوازی:
درايران: تالار رودکی، فرھنگسرای شفق، تالار حافظ ، تالار فارابی، سفارت انگليس و ...
در امریکا(کالیفرنیا): کتابخانه. Aliso Viejo 
کتابخانه Irvine
گالری هنری Hugo Rivera
- شرکت در فستيوال ھای بين المللی به عنوان نوازنده
- تنظيم و آھنگسازی قطعاتی برای گيتار کلاسيک
- انتشار آلبوم رزت (تکنوازی گيتار کلاسيک)
- نوازندگی در آلبوم گذر عمر (دونوازی گيتار و ويولون سل)

نظرات

نام:
ایمیل:
متن نظر: