دیپلم مهارتی موسیقی
  • ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۷:۰۴

با گذراندن 45 واحد مهارتی و 56 واحد عمومی وارد دانشگاه شوید

http://taninemandegar.ir